+4533212300

Magasin 4.sal, Kongens Nytorv 13, 1095 København K, Danmark

Fortrolighedspolitik

Personlige data behandles i onlinebutikken for at: at sikre overholdelse af forfatningen, lovgivningsmæssige og andre lovgivningsmæssige retsakter, lokale regler i onlinebutikken udføre de funktioner, beføjelser og pligter, der er pålagt i lovgivningen på internetbutikken, herunder levering af personoplysninger til statslige myndigheder, til pensionskassen, til socialforsikringsfonden, til den føderale obligatoriske sundhedsforsikringsfond såvel som til andre statslige organer

regulering af arbejdsmarkedsrelationer med medarbejdere, leverandører og kunder i onlinebutikken (hjælp til beskæftigelse, uddannelse og forfremmelse, personlig sikkerhed, kontrol af mængden og kvaliteten af ​​det udførte arbejde, sikring af ejendomssikkerheden); give medarbejdere, leverandører og kunder yderligere garantier og kompensationer beskyttelse af liv, sundhed eller andre vitale interesser for personer med personoplysninger forberedelse, indgåelse, udførelse og opsigelse af kontrakter med modparter

tilvejebringelse af adgangs- og intra-facilitetstilstande til objekterne i internetbutikken; generering af referencemateriale til intern informationsstøtte til aktiviteten i internetbutikken, dens filialer og repræsentationskontorer. udførelse af retslige handlinger, handlinger fra andre organer eller embedsmænd, der er underlagt fuldbyrdelse i overensstemmelse med lovgivningen om fuldbyrdelsesprocedurer at udøve rettighederne og legitime interesser i onlinebutikken inden for rammerne af de aktiviteter, der er fastsat i chartret og andre lokale regler i onlinebutikken eller tredjeparter, eller at nå socialt vigtige mål; til andre lovlige formål.

Behandlingen af ​​personoplysninger i onlinebutikken udføres med samtykke fra emnet for personoplysninger til behandlingen af ​​hans personoplysninger, medmindre andet er bestemt i lovgivningen inden for personoplysninger. Onlinebutikken videregiver ikke til tredjeparter uden samtykke fra emnet med personlige data og distribuerer ikke personlige data, medmindre andet er bestemt i føderal lov.

Onlinebutikken har ret til at overlade behandlingen af ​​personoplysninger til en anden person med samtykke fra emnet for personoplysninger på grundlag af en aftale indgået med denne person. Aftalen skal indeholde en liste over handlinger (operationer) med personoplysninger, der udføres af den person, der behandler personoplysninger, formålene med behandlingen, en sådan persons forpligtelse til at opretholde fortroligheden af ​​personoplysninger og sikre sikkerheden af ​​personoplysninger under deres behandling samt krav til beskyttelse af behandlede personoplysninger.

Med henblik på intern informationsstøtte kan onlinebutikken oprette interne referencematerialer, som med skriftligt samtykke fra emnet for personlige data, medmindre andet er bestemt ved lov, kan omfatte hans efternavn, fornavn, patronym, arbejdssted , position, fødselsår og fødested, adresse, abonnentnummer, e-mail-adresse, andre personlige data leveret af emnet med personlige data.